Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Куценко Т.Ф. Бюджетно — податкова політика : Навч. -метод. посібник . — К.: КНЕУ ,2002 . — 256 с. ББК 65.261 К 95 ISBN 966-574-419-4

Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного бюджета ( экономико-правовой аспект ) :Курс лекций . — К.: МУАП. 2006 . — 160 с.:ил. — ББК 65.261.3я73 О 74 ISBN 966-7312-82-8

Бюджетна система : Вішкіл студії / За ред. Юрія С.І ., Бескида Й . М. — К : Таксон,2006 . — 256 с. УДК 336 ББК 65.9 Б 98 ISBN 966 — 7128 — 33 — 4

Ільіна С.В. Основи аудиту : Навч. — практичний посібник . — К : Кондор , 2006 . -378 с. УДК 657 ББК 65.053 І 52 ISBN 966 — 351 — 146 — Х

Юрій С.І. Казначейська система : Підручник . — Тернопіль : Карт — Бланш ,2006 . — 818 с. УДК 336 ББК 65.9 ISBN 966 — 7952 — 45 -2

Бухгалтерський облік із використанням ком"ютерних технологій: На прикладі програми " ПС бухкалтерія 7,7 для Украіни "(Практикум)/ Крисюк В.І та ін. — К.: Вид. — во Європ. ун — ту ,2005 . — 173 с. ББК 65.052 ISBN 966 — 301 — 047 — 9

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. — К.: Ельга Ника-Центр, 2002. — 360 с. УДК 336.11 ББК 65.290 Ф 53 ISBN 966-521-166-8

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2011. — 196 с. УДК 336 ББК 65.053 Ш 49 ISBN 978-966-351-300-3

Лайко П.А. Фінанси підприємств: Підручник для студентів. — К.: Знання України, 2004. — 428 с . УДК 631.16 ББК 65.290 Л 18 ISBN 966-316-010-1

Гриньова В., Коюда В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — К.: Знання -Прес, 2004. — 424 с. УДК 658.14 ББК 65.94 Г 85 ISBN 966-311-009-0