Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Вовчак О.Д. Шпаргало Г.Є та інші.Платіжні системи: Навч. посіб. -К.:Знання,2008. -341 с. ББК65.262.6я73 УДК336.717.111 В61 В_фін ISBN 978-966-346-584-5

Податковий облік:навчальний посібник /Квач Я.П., Орлова О.В., Сергієнко Л.К., Редькін Д.О. за ред. д.е.н. проф. Редькіна О.С. -Одеса, Фенікс 2010-240 с. ББК 336.22 (075.8) УДК 65.261.4я73 П 440 П_фін ISBN 978-966-438-233-2

Педь І.В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України:Навч.посіб. -К.: Знання, 2008. -366 с. ББК65.9 (4УКР) 8.3я73 УДК339.5.057.7 П24 П_фін ISBN978-966-346-456-5

Онисько С.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств:Підручник. -Львів:"Магнолія 2006", 2009. -268 с. ББК65.290-93я73 УДК65.011.7 О 58 О_фін ISBN 966-8340-61-2

Управління фінансовою санацією підприємства:Навчальний посібник /Салига С.Я. та ин. — К.: ЦУЛ,2005. -240с.УДК 658.14,ББК 65.290,у67,у__фін,ISBN 966-364-048-0

Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навч.пос. — К.:Кондор,2010. — 826 с. ББК 65.261.41,С356, с__фін ,ISBN 978-966-351-295-5

Клебанова Т.С., Ястребова Т.С. Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах транформаційної економіки: монографія . -Х.: ВД"Інжек", 2009. -268с. Удк336 225ББК 65.261.4 К 38 к__фін ISBN 978-966-392-265-2

Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. пос. — к.: 2007. -272с. ББК62.22 ф45 ф__фін ISBH 966 -351-047-1

Гусакова О.С.Податковий облік:Навч. пос. — К.: ЦУЛ, 2006. -360с.УДК 667 ББК 65.053 Г 96 г_ фін ISBN 966-364-327-7

Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. — К. : Центр учбової лит-ри, 2007. — 640 с. УДК 336.145.1 (075.8) ББК 65.9 (4УКР) К 48 ISBN 966-364-414-1 к_фін