Зміст рубрики "Економіст"

Сортування:

Курило Л.Л.Формування інтелектуального капіталу в аграрній сферї: теретичний аспект // :Економіка АПК. -2014. -№8. -с.5-9

Хвесик М.А.Модернізація водогосподарської ънфраструктури//Економїка АПК. -2014. -№7. -с.120-125

Кропивко М.Ф.Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децетралізації владних повноважень//.Економіка АПК. -2014. -№7. -с.109-111

Заяць В.М.Відносини власності у сільськогосподарського підприємництва//Економіка АПК. -2014. -№7. -С,101-102

Захарчук О.В.Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогоспарських підприємств України//Економіст. -2014. -№7. — с.92-95

Малик М.Й.Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки Украіни України//Економіка АПК. -2014. -№7. -с.78-80

Бойко Т.Інтелектуальні ресурсм телекомунікаційніх підприємств.//Єкономіст. -2014. -№9. -с.47-49

Герасимчук З.Методика комплексного аналізу та оцінки відповідності формування регіональних роздрібних торговельних мереж принципам сталого розвитку//Економіст. -2014. -№4. -С.37

Морозов О.Методологія виміру нематеріальних активів інноваційних систем п"яти рівнів//Економіст. -2014. -№9. -с.35-36

Немировська О.Функціонування корпоративного капіталу в економіці України//Економіст. -2104. -№9. -С.32-36