Зміст рубрики "Зовнішня торгівля"

Підрубрики

Сортування:

Кошельок Г.В., Степанова І.В. Факторні моделі грошових потоків підприємства// Зовнішня торгівля. -2014. -№5-6. -С.161

Євтушевська О.А. Внутрішній контроль за виконанням бюджетів підприємствами водного транспорту України // Зовнішня торгівля. -2014. -№5-6. — С.150

Чуркіна І.Е.Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової незалежності регіонів//Зовн.торг. -2014. -№5-6. -С.141-150

Циганов С.А.,Сизоненко В.О.Теоретичні основи політики економічного розвитку та механізми іх реалізації в контексті глобалізаційних викликів //Зовн.торг. -2014. — №5-6. -С.131

Юхимець Р.С.Іноземний досвід трансформації газових ринків:перспективи та загрози для України//Зовн.торг. -2014. -№5-6.с.113-125

Уварова І.С.Тенденції та закономірності розвитку міжнародних міграційних процесів в Україні//Зовн.торг. -2014. -№5-6 .с.104-113

Сокол К.М.Формування маркетингової стратегії виходу І Т компанії на світовий ринок інформаційних технологій//Зовн.торг. -2014. -№5-6. -с.80

Сібекіна А.Ю.Концептуальні засади інтенфікації процесу відкриття европейських ринків в умовах асоціації України з ЕС.//Зовн. торг... — -2014 -№ 5-6 . -с72

Нестеренко О.Д. Аналіз зовнішньоторговельної політики України агропродовольчою продукцією в контексті євроінтеграції// Зовнішня торгівля. -2014. -№5-6. -С.64

Маханьова Ю.М. Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектора України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС // Зовнішня торгівля. -2014. -№5-6. -С.48