Колот А.М.Корпоративна соціальна відповідальність:сучасна філософія,проблеми засвоення//Екон.Укр. -2014. -№3. -с.70-74

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Україна: аспекти праці"