Корхин А.С.Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-техничних робіт в Україні//Екон.Укр. -2015. -№10. -с.19-25

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Україна: аспекти праці"