Зміст рубрики "Україна: аспекти праці"

Сортування:

Шубравська.О.В. Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст. — Економіка України. -2022.№7. С.21-42

Дульська.І.В. Інвестування ІКТ-іновацій в національній економіці за рахунок коштів загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи. — Економіка України. -2022.№4.С.73-92

Куліков Т.Г.Затрати на утримання робочої сили та ії вартість:поняття,тенденції,показники.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.3

Корхин А.С.Визначення кількісної залежності узагальненого фактора продуктивності від обсягів фінансування наукових і науково-техничних робіт в Україні//Екон.Укр. -2015. -№10. -с.19-25

Ляшенко В.І.Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово роздвинутих територій України//Екон.Укр. -2016. -№10. -С.10-13

Маркова Н.С. Оцінювання активізації інноваційної праці зайнятого населеняя// Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. -С.166

Рябчук А.М. Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації ринку житла у пострадянській Україні// Економіка України. -2014. -№8. -С.88

Куценко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми та шляхи їх подолання// Економіка України. -2014. -№3. -С.83

Колот А.М.Корпоративна соціальна відповідальність:сучасна філософія,проблеми засвоення//Екон.Укр. -2014. -№3. -с.70-74