Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Мозговий О.М.Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.71

Пічугина Т.С.Фінансовий аналіз у схемах і таблицях:Навч. посіб. -Львів:Новий світ-2000,2018. -326с.УДК 336.02 (075) ISBN978-966-418-161-4

Сословський В.Г.Проектне фінансування.Навчально-метод. посіб. -Львів.Новий світ-2000,2017. -260с. УДК658.14 ISBN978-966-187-4

Гузенко О.П.Проектне фінансування.практикум.Навч.посіб. -Львів.:"Магнолія 2006",2018. -336с. УДК 330.332.1 ISBN976-966-2025-2

Шило В.П.Міжнародні фінанси.за модульною системою навчання):Посіб. -К.:Кондор,2010. -346с.ISBN 978-966-351-288-4

Сич Є.М.Ринок фінансових послуг.Навч.посіб. -К.:ЦУЛ,2017. -428с.УДК336.76 (075.8) ISBN 978-617-673-058-3

Воронко Р.М.Облік у зарубіжних країнах.Навч.посіб. -3-е вид. -Львів:"Магнолія 2006",2018. -744с. УДК657 (075.8) ISBN978-966-2025-47-7

Фомішин С.В.Міжнародна економіка.Навч.посіб. -Львів:,Новий світ-2000. -2017. -446с.УДК 339.9 (075.8) ISBN 978-966-418-172-0

Сук Л.К.Облік і звітність суб"єктів малого бізнесу:Навч.посіб. -К.:Каравела,2017. -372с.УДК 657.6 (075.8) ISBN978-966-222-994-3

Лень В.С.Облік у бюджетних установах:Навч.посіб. -2-е вид. -К.:Каравела,2017. -264с.УДК657 (075.8) ISBN 978-966-222-988-2