Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування. / Т.Єфіменко, С.Лондар, Ю.Іванов та ін. К.: ДННУ, 2011. — 246 с. ББК 65.9 Р 64 ISBN 978-966-2380-30-9

Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях: навч. посібник. /М.Бондар, В.Опарін, О.Тимченко та ін. — К.: ДННУ, 2012. — 336 с. УДК 336 ББК 65 Б 98 ISBN 978-966-2380-44-6

Бюджетна система України: тренінг-курс: навч. посібник. / За загал. ред.В.М. Опаріна. — К.: ДННУ, 2012. — 392 с. УДК 336 ББК 65.9 ISBN 978-966-2380-46-0

Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації упрвління державними фінансами.: у 2-х томах. / За ред. Л.Г.Ловінської. — Т.1; Т.2. — К.: ДННУ, 2013. УДК 657 ББК 65 Б 94 ISBN 978-966-2380-62-0

Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика. Навч. посібник. — К .: Каравела, 2012. — 360 с. ББК 65 УДК 336 К 56 ISBN 978-966-2229-29-5

Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуваннї: навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2012. — 496 с. УДК 657 ББК 65 Б 59 ISBN 978-617-673-087-3

Бідюк О.О.Облік і звітність в опадаткуванні:навч.пос. -К:ЦУЛ,2012. -496.с. УДК 657 ББК65.053 ISBN 978-673-087-3

Бідюк О.О.,Шара Е.Ю.Облік і звітність в оподаткуванні :Навч.пос. — К.:ЦУЛ,2012. -496с.УДК 657 ББК 65.052 Б59 ISBN 978-617-673-087-3

Бандурка О.М., Глущенко В.В., Глущенко А.С. Гроші та кредит:Підручник. -"Магнолія 2006",2014. -368с. Б55 УДК 336 ББК 65. ISBH 978 — 617 — 574 — 094/-1

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К. : «Центр учбової літератури.», 2013. — 688 с. С 14 УДК 657 (075.8) ББК 65.052я73