Зміст рубрики "Фінанси України"

Сортування:

Жибер.Т.В.Механізми належного фінансового забезпечення бюджетних програм. -Економіка України.2022 № 8.С55-69

Хохич. Д.Г. Незалежність центральних банків індексний підхід. -Фінанси України .2022№5.С.86-101

Соколовська.А.М. Упровадження концепції податкових витрат в Україні: проблеми та шляхи їх використання. — Фінанси України 2022.№7.С32-56

Баранов.А.Л. Деякі особливості державного регулювання страхового ринку України в умовах воєнного стану. — Фінанси України.2022.№7.С.95-114

Балакін.Р.Л. Державне регулювання критичноі інфраструктури в Україні в період военного стану. — Фінанси України. — 2022.№7.С.70-94

Шаров.О.М. Становлення національної валюти-30років по тому. -Фінанси України.2022№ 6.С.70-84

Кудряшов.В.П. Фінансування іфрастуктури в період подалання наслідків війни. — Фінанси України 2022р.№4.С46-66

Керімов.П.О.Аналіз факторів банкрутства великих підприємств України. -Фінанси України 2022р.№3.С 53-75

Кіндрацька.Л.М. Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання. — Фінанси України2022№1.С.118-128

Богдан.Т.П. Фіскальні експансії та проблеми боргової стійкості під час пандемії. — Фінанси україни. -2022.№2.С.26-44