Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Даниленко.А.І. Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України. -Фінанси України 2021№4.с24-47

Кліменко.О.В. -Напрями вдосконалення регулювання ринку страхування . -Економіка України2019. -с.55. -№8

Чеберкус Д.В. Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення// Фінанси України. -2019. -№ 4. — С.8-31

Єфименко Т.І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави// Фінанси України. -2018. -№1. -С.7

Мозговий О.М.Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.71

Пічугина Т.С.Фінансовий аналіз у схемах і таблицях:Навч. посіб. -Львів:Новий світ-2000,2018. -326с.УДК 336.02 (075) ISBN978-966-418-161-4

Сословський В.Г.Проектне фінансування.Навчально-метод. посіб. -Львів.Новий світ-2000,2017. -260с. УДК658.14 ISBN978-966-187-4

Гузенко О.П.Проектне фінансування.практикум.Навч.посіб. -Львів.:"Магнолія 2006",2018. -336с. УДК 330.332.1 ISBN976-966-2025-2

Шило В.П.Міжнародні фінанси.за модульною системою навчання):Посіб. -К.:Кондор,2010. -346с.ISBN 978-966-351-288-4

Сич Є.М.Ринок фінансових послуг.Навч.посіб. -К.:ЦУЛ,2017. -428с.УДК336.76 (075.8) ISBN 978-617-673-058-3