Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Балакін.Р.Л. Державне регулювання критичноі інфраструктури в Україні в період военного стану. — Фінанси України. — 2022.№7.С.70-94

Шаров.О.М. Дестафація грошей та поява цифрової валюти. — Економіка України 2022. -№1.С.82-96

Кудряшов.В.П. Фінансування іфрастуктури в період подалання наслідків війни. — Фінанси України 2022р.№4.С46-66

Богдан.Т.П.Державний борг і позики під час війни,та методи їх поствоєнного врегулювання. -Фінанси України 2022р.№4. -С.27-45

Керімов.П.О.Аналіз факторів банкрутства великих підприємств України. -Фінанси України 2022р.№3.С 53-75

Дробязко.А.О. -Оптимізація моделей бізнесу державних банків в умовах посилення вимог до фінансової безпеки у 2022р. Фінанси України 2022. №1 С.74-89

Даниленко.А.І. Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України. -Фінанси України 2021№4.с24-47

Кліменко.О.В. -Напрями вдосконалення регулювання ринку страхування . -Економіка України2019. -с.55. -№8

Чеберкус Д.В. Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення// Фінанси України. -2019. -№ 4. — С.8-31

Єфименко Т.І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави// Фінанси України. -2018. -№1. -С.7