Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Мозговий О.М.Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.71

Пічугина Т.С.Фінансовий аналіз у схемах і таблицях:Навч. посіб. -Львів:Новий світ-2000,2018. -326с.УДК 336.02 (075) ISBN978-966-418-161-4

Сословський В.Г.Проектне фінансування.Навчально-метод. посіб. -Львів.Новий світ-2000,2017. -260с. УДК658.14 ISBN978-966-187-4

Гузенко О.П.Проектне фінансування.практикум.Навч.посіб. -Львів.:"Магнолія 2006",2018. -336с. УДК 330.332.1 ISBN976-966-2025-2

Шило В.П.Міжнародні фінанси.за модульною системою навчання):Посіб. -К.:Кондор,2010. -346с.ISBN 978-966-351-288-4

Сич Є.М.Ринок фінансових послуг.Навч.посіб. -К.:ЦУЛ,2017. -428с.УДК336.76 (075.8) ISBN 978-617-673-058-3

Лень В.С.Облік у бюджетних установах:Навч.посіб. -2-е вид. -К.:Каравела,2017. -264с.УДК657 (075.8) ISBN 978-966-222-988-2

Говорушко Т.А.Бюджетна система.Навч.посіб. -Львів:Магнолія2006,2018. -296с.УДК 336 (075.8) ISBN978-617-574-099-6

Галушка Е.О.Казначейська справа:Підручник. -2-е вид. -Львів:Магнолія 2006, -2018. -520с.УДК.336.148 (075) ISBN 978-614-041-5

Говорушко Т.А.Фінансовий менеджмент.:Підруч. -Львів"Магнолія 2006,2018. -344с. УДК336:005 (075.8) ІSBN 978-617-574-100-9