Зміст рубрики "АПК і екологія"

Сортування:

Хвесик.М.А. Екосистемні платежі як інструмент реалізації екосистемного підходу в управлінні природокористування. Економіка України. -2022.№10 С.76-92

Сухина О.М.Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.54

Мудрак Р.П.Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С28

Пасхавер Б.Й.Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції.//Екон.Укр. -2016. -№2. -С.24-29

Хвесик М.А.Роль селянського(фермерського)господарства в забезпеченні ефективної економічної діяльності аграрного сектору//Екон. Укр. -2015. -№10. -с.27-31

Омельченко К.Ю.Відтворювальні механізми регулювання зернового ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки України//Екон.Укр. -2015. -№10. -С.25-27

Торжевський М.В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення// Економіка України. -2014. — №1. -С.87

Гнибіденко І.Ф.,Руснак А.Д.Трансформація ринку праці на сілі:перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення//Екон.Укр. -2014. -№4. -с.83-88

Хвесик М.А.,Степаненко А.В.Екологічна криза в Україні:соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання//Екон.Укр. -2014. -№1. -с.74

Фурдичко О.І. Формування сучасних еколого-економічних відносин у галузі українського лісівництва// Економіка України. -2014. -№10. — С.67