Зміст рубрики "Фінанси, налоги, кредит"

Сортування:

Шаров.О.М. Становлення національної валюти-30років по тому. -Фінанси України.2022№ 6.С.70-84

Кудряшов.В.П. Фінансування іфрастуктури в період подалання наслідків війни. — Фінанси України 2022р.№4.С46-66

Богдан.Т.П.Державний борг і позики під час війни,та методи їх поствоєнного врегулювання. -Фінанси України 2022р.№4. -С.27-45

Ефіменко.Т.У. Податкові пільги в умовах военного стану : управління ризиком. Фінанси України 2022.р.№4. С.7-26

Кіндрацька.Л.М. Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання. — Фінанси України2022№1.С.118-128

Валічура.В.А.сучасні тенденції ПДВ у країнах Європейського Союзу. -Фінанси України. -2022.№3. С.22-37

Возняк.Г.В.Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклаки та проблеми управління. — Фінанси України 2022.№3.С.38-52

Богдан.Т.П. Фіскальні експансії та проблеми боргової стійкості під час пандемії. — Фінанси україни. -2022.№2.С.26-44

Соколовська.А.М. Дискусійні аспекти визначення податкових витрат у системі непрямого оподаткування. -Фінанси України. 2022№1.С50-57

Марченко.С.М.Стратегічне управління фінансами:євроінтеграційний курс,міжнародні тренди. -Фінанси України 2022№ 1.С7-26