Зміст рубрики "Проблеми економіки"

Сортування:

Радіонов Ю.Д.Бюджетні кошти як інвестиційнійний ресурс України //Екон.Укр. -2014. — №9. -с.35-37

Яркіна Н.М. Стратегія управління рибогосподарською діяльністю//Екон.Укр. -2014. -№2.с.63-66

Мортиков В.В.Концепція споживчого надлишку і економічна політика//Єкон.Укр. -2014. -№12. -с.57-60

Мазур В.Л.Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні//Екон.Укр. -2014. -№11. -с.39-41

Воробіенко П.П,Гранатуров В.М.Проблеми розвитку широкосмугового доступу доступу до Інтернету в Україні//Екон.Укр. -2014. -№2. -с.51-55

Боголіб Т.М.Комерціалізація наукових розробок університетів.//Екон Укр. -2014. -№1. -с.33-35

Соловйова Н.І.Інтеграйійні процеси державного прогнозування:постіндустріальна детерменінація//Єкон.Укр. -2014. -№12. -с.29-33

Притуляк Н.М.Ідентифікація людського капіталу в Сучасній економічній науці// Екон.Укр. -2014. -№7. -С.27-29

Яременко О.Л. Інституційні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність? // Економіка України. -2014. — №2. -С.4

Шаров О.М. Вихід з кризи : уроки «плану Маршалла» та перспективи для України// Економіка України. — 2014. -№12. -С.20