Зміст рубрики "Банки"

Сортування:

Дзюблюк О.Монетарна політика як ключовий важіль реалізацїї антикризових заходів заходів в економіці//Банківська спр. -2017. -№2-С.З

Воронін А.Режими залучення банківських строкових депозитів.//Банків.спр... -2016. -№2. -С.107

Васильченко З.Методологічні засади антикризового управління банком.//Банківська справа. -2016. -№2. -С.2

Уманців Г.Комерціалізація об`єктів інтелектуальної власності в Україні//Банк. спр. -2016. -№2. -С.85

Олійник О.Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для ії впровадження.//Банк. спр. -2016. -№2. -С.69

Сук П.Композитний спосіб обчислення амортизації та варіанти його розрахунку.//Банк.спр. -2016. -№2. -С.58

Базилевич В.Рентні відносини в сучасній ринковій економіці:сутність та механізм регулювання.//Банк. спр. -2016. -№2. -С.2

Гернего Ю.Небанківські інноваційного розвитку Китаю та Японії:реалії розвитку Німмечини та перспективи України.//Банк.спр. -2016. -№2. -С.32

Диба О.Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку Китаю та Японії.//Банк.справа. -2016. -№2. -С.19

Плескач В.Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування.//Банк.спр. -2016. -№2. -С.2