Зміст рубрики "Економіка України"

Підрубрики

Сортування:

Мацук З.А. Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів //Фінанси України. -2018. -№5. — С.94

Дуб А.Р. Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України// Фінанси України. -2018. -№5. -С.80

Мартьянов М.П. Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації//Фінанси України. -2018. -№5. — С.69

Данилишин Б.М. Основні напрями монетарної політики України// Фінанси України. — 2018. — №2. -С.9

Білорус О.Г. Внесок у теорію економічної дипломатії//Фінанси України. -2018. -№1. -С.125

Терещенко О.О. Сучасний стан і напрями розвитку корпоративних фінансів//Фінанси України. -2018. -№1. — С.112

Стефанюк І.Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю// Фінанси України. -2018. -№1. — С.100

Олійник Я.В. Концептуальні засади запровадження недержавними пенсійними фондами звіту про управління// Фінанси України. -2018. -№1. -С.88

Юшко С.В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування//Фінанси України. -2018. -№1. — С.73

Ястремський О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту нації// Фінанси України. -2018. -№1. -С.62