Зміст рубрики "Економіка України"

Підрубрики

Сортування:

Бабій І.В. Конкурентна політика підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів//Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. -С.63

Бабашов Р.А. Современные условия ведения деятельности предприятий связи Азербайджана// Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. -С.58

Андрущенко Н.О. Формування іміджу підприємства як елемента конкурентоспроможності //Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. -С.54

Андрієнко Н.М. Вдосконалення фінансового планування на промисловому підприємстві в умовах трансформаційної економіки// Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. — С.51

Авдан О.Г. Оцінка конкурентоспроможності брендів туристичних підприємств// Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. -С.47

Аванесова Н.Е. Систематизація індикаторів економічної безпеки оборонної промисловості економіки України// Науковий вісник ХДУ. -2015. -№10. -С.43

Паливода О.М.Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці Украіни//Екон.Укр. -2015. -№11. -с.19-22

Квач Я.П., Гура О.Л. Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу в Україні // Науковий вісник Херсонск. держ. універитету. — 2015. — № 10. — С. 39

Галаган Т.І. Економічна оцінка ефективності рекультивації порушених земель // Науковий вісник ХДУ. — 2015. — № 10. — С. 35

Богашко О.Л. Методологічні засади державного регулювання інноваційного розвитку на регіональному рівні // Науковий вісник ХДУ. — 2015. — №15. — С. 32