Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Шигун.М. Податковий аудит іподатковий контроль модель взаємодії та законодавче регулювання. — Облік і аудит.2022.№3.С.46-55

Зянько.В.В. Віртуальні активи крізь призму вітчизняної практики: ризизикоорієнтованість та імплементація. — Фінанси України. 2022.№3.С.76-87

Ларікова.М.В. -Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів в умовах воєнного стану. — Фінанси України.2022№10С.103-114

Бондар.М.І. -Принципи бухгалтерського обліку в управлінні державними установами. -Фінанси України.2022.№11. С.21-34

Кіндрацька.Л.М. Теорнтичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання. — Фінанси України 2022 №1.С.118-128

Ловінська .Л.Г. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в умовах воєнного стану в Україні. -Фінанси України 2022№4 С.92-106

Коритник.Л.П. -Обліковий аспект управління державними фінансами у сфері науки. -Фінанси України.2022 №1. -С.103-117

Воронко Р.М.Облік у зарубіжних країнах.Навч.посіб. -3-е вид. -Львів:"Магнолія 2006",2018. -744с. УДК657 (075.8) ISBN978-966-2025-47-7

Сук Л.К.Облік і звітність суб"єктів малого бізнесу:Навч.посіб. -К.:Каравела,2017. -372с.УДК 657.6 (075.8) ISBN978-966-222-994-3

Мельник Т.Г.Бухгалтерський облік.:практикум.навч.посіб. -К.:Кондор,2017. -269с.УДК 657 ISBN 978-966-2781-64-9