Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Мельник Т.Г.Бухгалтерський облік.:практикум.навч.посіб. -К.:Кондор,2017. -269с.УДК 657 ISBN 978-966-2781-64-9

Лукашова І.О.,Головащенко О.М.Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності.Навч.посіб. -Львів:Магнолія 2006,.2017. -288с

Засадний Б.А.Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. -К.:Кондор,2015. -286с. УДК657 ISBN 978-617-72-41-1

Міжнародні фінанси.Кредитно-модульний курс.4-те вид.перероб.та доп.Навч.посіб./За ред.Козака Ю.Г.та ін. -К.:ЦУЛ,2016. -288с

Міжнародні фінанси:Навч.посіб,//за ред. М.І.Макаренка та І.І.Д"яконової. -К.:"ЦУЛ",2016. -548с.УДК 339.7 (075) ISBN978-617-613-118-4

Говорушко Т.А.Фінансовий менеджмент.:Підруч. -Львів"Магнолія 2006,2018. -344с. УДК336:005 (075.8) ІSBN 978-617-574-100-9

Відвійчук -Вірван Л.А.Міжнародні розрахунки і валютні операції:Навч.посіб. -Львів:"Магнолія 2006,2018. -216с. УДК339.722 ISBN966-8440-52-3

Кравцова О.М.Облік зовнішньоекономічної діяльності.:навч. посіб... -Львів"Магнолія 2006,2018. -224с. УДК 657.24.(075.8) ISBN978-617-574-102-3

Власюк Н.І.Фінансовий аналіз:Навч.посіб. -Львів:Магнолія 2006,2018. -328с. УДК 336:005.52 (07) ISBN 978-966-2025-74-3

Брадул О.М. Управлінський облік: навч. -практич. посіб. -К.: Видавничий дім"Кондор",2017. -352 с. УДК 657.1я73 ISBN 978-617-7458-01-3