Зміст рубрики "Проблеми економіки"

Сортування:

Данилишин Б.М. Основні напрями монетарної політики України// Фінанси України. — 2018. — №2. -С.9

Кудряшов В.П. Управління публічними фінансами з використанням підходів менеджменту змін// Фінанси України. -2018. -№1. -С.35

Крістен Райт Управління портфелем змін у державному секторі// Фінанси України. -2018. -№1. — С.31

Степаненко Р.П.Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.40

Шкарлет С.М.Формування стратегій розбудови економіки інформаційного типу з метою забезпечення економічної безпеки держави//Екон.Укр. -2016. -№3. -С1-4

Мельник Т.М.Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг.//Екон.Укр. -2016. -№2. -с.30-35

Кулішов В.В.Децентралізація-нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України//Екон.Укр. -2015. -№10. -с.13-19

Притуляк Н.М.Класификація інтелектуального капиталу-методологічний аспект внутрішньофирмового управління//Екон.Укр. -2015. -№10. -с.4-10

Шморгун Л.Г. Чи є в Україні інвестиційна політика?//Екон.Укр. -2014. -№ 3. -С.42-44

Радіонов Ю.Д.Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів//Екон.Укр. -2014. -№4. -с.40-42