Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Хвесик.М.А. Екосистемні платежі як інструмент реалізації екосистемного підходу в управлінні природокористування. Економіка України. -2022.№10 С.76-92

Варналій.З.С. Міграційна безпека держави як основа збереження і розвитку інтелектуального капіталу економіки України. — Економіка України. 2022.№9. С.3-20

Клименко.К.В. Підходи до оцінки наслідків повномасштабної російської агресії та приоритети фінансового забезпечення повоєнного відновлення в Україні. -Фінанси України2022. №9.С.53-78

Мельник.М.І. Вплив збройної агресії Р.Ф. на ендогений потенціал регіонів України. — Економіка України. -2022.№9.С.21-44

Снігова.О.Ю. Державна політика структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України в період повоєннго відновлення. -Економіка України.2020.№9.С.45-57

Ларікова.М.В. -Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів в умовах воєнного стану. — Фінанси України.2022№10С.103-114

Гасанов.С.С. Міжнародні стандарти статистики державного боргу та їх впровадження в систему управління державними фінансами України. -Фінанси України.2022№12.С.7-21

Бортников.Г.П. Державне регулювання розкриття банками інформації про сталі фінанси. — Фінанси України . -2022.№8. С.90-117

Плотников.О.В. Повоєнне відновлення України в контексті фрагментації світової економіки. — Економіка України. 2022.№12.С.3-12

Споронянська.І.З. Інституційно-правові засади регулювання просторового розвитку в Україні. — Економіка України.2022.№12.С.34-50