Зміст рубрики "Фінанси України"

Сортування:

Шелудько Н.М.,Кудряшов В.П.Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки//Фін.Укр. -2017. -№6. -С.109

Леоненко П.М.Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки//Фін.Укр. -2017. -№6. -С.87

Аберніхіна І.Г.Система показників оцінки фінансової надійності страховика.//Фін Укр. -2017. -№6. -С.74

Сушко Н.І.Становлення державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами.//Фін.Укр. -2017. -№6. -с.56

Корнеева Ю.В.Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств.//Фін.Укр. -2017. -№6. -с.38

Башко В.Й.Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні.//Фін.Укр. -2017. -№6. -с.26

Богдан Т.П. Середньострокове бюджетне планування в Україні:системна сутність,функції,структурні елементи.//Фінанси Укр. -2017. -№6. -с.7

Матузка Я.В., Горбатюк В.І. Інституціонально-еволюційний контент формування «нової» якості бюджетних інститутів// Фінанси України. -2017. -№5. -С.110 -125

Селіверстов В.В. Особливості реалізації монетарної політики центральними банками Канади, Австралії, Південної Кореї та Ізраїлю//Фінанси України. -2017. -№5. -С.95-110

Коваленко В.В. Роль контрциклічного регулювання в забезпеченні стійкого розвитку фінансового ринку України// Фінанси України. -2017. -№5. -С.76-95