Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Любіч О.О., Домрачев В.М. Фінансова стабільність та інструменти запобігання фінансовим кризам: міжнародний досвід і рекомендації для України // Фінанси України. -2011. -№5. -С.78. и

Луніна І.О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління // Фінанси України. -2011. -№2. -С.24

Іваницька О.М., Чумакова І.Ю. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю// Фінанси України. -2011. -№ 5. — С.68

Іваницька О.М. Державна політика розвитку фондового ринку в Україні: нові напрями/Фінанси України. -2011. — №7. — С.43

Іваницька О.М. Державне регулювання фінансових ринків в Україні у посткризовий період/ Фінанси України. — 2011. -№2. — С.35.

Затонацька Т.Г. Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління/ Фінанси України. — 2011. -№2. -С.106

Деркач М.І.Фіскальна децентрализація як фактор забеспечення сталого розвитку України./ Фінанси Украіни. -2012. — №2. — с.56 — 59

Геець В.М.Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік економік України и Росії/Макроекономічний/спектр/ /Фінанси Украіни. -№2,3 . -2012. -с.11-15 краіни. -2012. -№ 2 . -с. -11-14

Гайдук Л.А. Стандарт управління Р2М у моделюванням інноваційного потенціалу підприємств/Фінанси Украіни. -2012. -№ 2 . — с.64-69