Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Юшко С.В.Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету Украіни:особливості формування та використання//Фін.Укр. -2017. -№4. -с.22-42

Луніна І.О.Ризики довгострокової платоспроможності держави.//Фін.Укр. -2017. -№4. -с.7-22

Білорус О.Г., Єфименко Т.І. Інституціональна політична економія:предмет, методологія,зміст //Фінанси України. -2017. -№3. -С.122

Зимовець В.В. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні// Фінанси України. -2017. -№3. -С.111-122

Редзюк Є.В. Прямі іноземні інвестиції : можливості для продуктивного економічного зростання в Україні// Фінанси України. — 2017. -№3. -С.96-111

Хомин І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору:фінансовий аспект//Фінанси України. -2017. — №3. — С.86-96

Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами// Фінанси України. -2017. — №3. -С.70-86

Чекіна В.Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізацї: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення// Фінанси України. -2017. -№3. -С.51-70 -

Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Унікальний досвід організації публічного звітування про результати використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення// Фінанси України. -2017. -№3. -С.36-51

Кудряшов В.П. , Поддєрьогін А.М. Модернізація фіскальної політики в ЄС // Фінанси України. — 2017. -№3. -С.19-36