Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Соколовська А.М.Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у Е.С. -Фінанси України 2021№3 с23

Даниленко.А.І. Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України. -Фінанси України 2021№4.с24-47

Білінець.М.Ю.Фінансування вищої освіти України у21 ст.виклики та перпективи їх подолання. -Фінанси України №2,с98,2021

ЛисенкоО.В.Оцінка економічної ефективності операцій банку зцінними паперами на прикладі А.Т. Ощадбанк. — Фінанси України,2021 №4 с7

Шубравська О.В.Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження.Економіка України 2019 №2С.62

КузнецоваІ.О. -Продовольча безпека Укаїни:вектор розвитку. Економіка України 2019 №11 с.60

Шірінян А.С. Конкурентотоспроможність ринку банківських послуг україни. -Економіка Укаїни 2019. -№3 с35

Плотніков.О.В. -Проблеми Співробітницта України з міжнародними фінансовими організаціями. -Економіка України . 2019. -№5 с41

Мельник М.І. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір//Фінанси України. -2019. -№3. -С.103-117

Парасій- Вергуненко І.М. Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти// Фінанси України. -2019. -№3. — С.92-102