Зміст рубрики "Економіка України"

Підрубрики

Сортування:

Мозговий О.М.Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.86

Бобко А.М.Лісові ресурси:таксаційні показники їх обліку і використання.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.76

Веклич О.О.Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.4

Орлова В.К.Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства.//Екон.Укр. -2018. -№4-С.55

Орлова В.К.Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.46

Афанасьєва М.А.Економічний контроль силами громадянського суспільства://Екон.Укр. -2018. -№4. -С.4

Сердюк О.С.Обгрунтування напрямів модернізації об"єктів теплової енергетики:проблеми попередньної оцінки.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.30

Тарасевич В.М.Інноваційно-інформаційна економіка:постіндустріальність,генераційність,відкритість.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.18

Липов В.В.Конкурентна стратегія Укр.в умовах глобалізації.//Екон.Укр. -2018. -№3. -С.3

Сухіна О.М.Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти.//Екон.Укр. -2018. -№3. -С.89