Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Мельник М.І. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір//Фінанси України. -2019. -№3. -С.103-117

Парасій- Вергуненко І.М. Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти// Фінанси України. -2019. -№3. — С.92-102

Павлюк К.В. Взаємозв`язок результатів науково-дослідної праці та фінансування науки:зарубіжний досвід//Фінанси України. -2019. -№3. -С.73-91

Богдан Т.П. Активізація та підвищення якості державних інвестицій в Україні// Фінанси України. -2019. -№3. — С.56 -72

Гасанов С.С. Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі// Фінанси України. -2019. -№3. — С.37-55

Заднепровська С.П. Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні фінансової стійкості банків // Фінанси України. -2019. — №3. -С.22-36

Козюк В.В. Незалежність центробанків та інфляція: фрагментаризація суспільства vs верховенство права// Фінанси України. -2019. -№3. — С.7 -21

Іщук С.О. Економічні результати фінансової децентралізації в Україні// Фінанси України. -2019. — №4. -С.111

Ходзицька В.В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції// Фінанси України. -2019. -№4. -С.79-96

Кощук Т.В. Шляхи вдосконалення порядку сплати акцизного податку з тютюнових виробів в Україні// Фінанси України. -2019. — №4. -С.68-78