Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Дробязко А.О. Стан та перспективи розвитку банків із іноземним капіталом в Україні. — Фінанси України 2021. -№6 с91

МіщенкоВ.І. Цифрові гроші центральних банків : майбутнє інстуційних змін у банківському секторі. -Фінанси України. 2021№2с26

Соколовська.А.М. Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у ЕС. -Фінанси України 2021№3 с23

Соколовська А.М.Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у Е.С. -Фінанси України 2021№3 с23

Даниленко.А.І. Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України. -Фінанси України 2021№4.с24-47

Білінець.М.Ю.Фінансування вищої освіти України у21 ст.виклики та перпективи їх подолання. -Фінанси України №2,с98,2021

ЛисенкоО.В.Оцінка економічної ефективності операцій банку зцінними паперами на прикладі А.Т. Ощадбанк. — Фінанси України,2021 №4 с7

Шубравська О.В.Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження.Економіка України 2019 №2С.62

КузнецоваІ.О. -Продовольча безпека Укаїни:вектор розвитку. Економіка України 2019 №11 с.60

Шірінян А.С. Конкурентотоспроможність ринку банківських послуг україни. -Економіка Укаїни 2019. -№3 с35