Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Базилевич В.Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.//Вища щк. -2018. -№3. -С.71

Бебко С.Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду.//Вища шк. -2018. -№3. -С.62

Возняк О.Формування фахової компетентності майбутнього будівельника шодо використання нанотехнологій.//Вища шк. -2018. -№3. -С.30

Бідасюк Н.Використання паралельних текстів для вивчення іноземної мови./ Вища шк. -2018. -№3. -С.18

Погребняк В.Закон Укр."Про вищу освіту.:Практика імплетанції//Вища шк. -2018. -№3. -С.7

Мозговий О.М.Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.86

Бобко А.М.Лісові ресурси:таксаційні показники їх обліку і використання.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.76

Веклич О.О.Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.4

Орлова В.К.Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства.//Екон.Укр. -2018. -№4-С.55

Орлова В.К.Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства.//Екон.Укр. -2018. -№4. -С.46