Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Мегем Е.Проектно О. -технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в особистісно-орієнтованому освітньому процесі.//Вища шк. -2017. -№11. -С.37

Брожик О.Сутнісні характеристики професійно значущих особистісних якостей майбутнього учителя початкової школи./Вища шк. -2017. -№10. -С.97

Федяєва В.Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ-початку ХХIст.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.32

Ткаченко В.Стандарти вищої освіти у сфері кібербезпеки — важливий інструмент модернізації освітнього процесу та запорука національної безпеки України.//Вища шк. -2017. -№7. -С.31

Полищук В.Вища освіта у календарному соціальному вимірі.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.12

Подлесний С.Реформування технічної освіти України на основі застосування міжнародних стандартів ЕАFSG та GDIO./Вища шк... -2017. -№10. -С.7

Пивняк Г.Формування державного замовлення на підготовку фахівців інженерних та фізико-математичних спеціальностей./Вища шк. -2017. -№2. -С.17

Корсак К.Можлива роль університетів у повторенні українцями продавнього глобального цивілізаційного внеску.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.23

Корсак К.Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.23

Зіньковський Ю.Уваров Б.Імператив стандартизацїї в освіті.//Вища шк. -2017. -№2. -С.7