Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

БережецькаТ. Методи та інструменти антикризового регулювання банківської системи в умовах економічної нестабільності. — Облік і фінанси. 2022.№1. С.42-48

Левін.Р.Я. Сприйняття життєвих цінностей українцями та іншими європейцями в контексті проблем інтеграції українських біженців у Є.С...Економіка України.2022№10.С.51-60

Козлова.Г.В. Організація науково- освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій. — Вища освіта України. 2022№1-2.С.84-85

Нестерова.М.О. Практика впровадження європейських цінностей для сталого розвитку вищої освіти України . — Вища освіта України.2021.№1.С.44-55.1

Кочубей.Н.І. Освіта сучасної України в контексті сталого розвитку та ноотехнологій. -Вища освіта України.2021.№2.С.44-53

Зянько.В.В. Віртуальні активи крізь призму вітчизняної практики: ризизикоорієнтованість та імплементація. — Фінанси України. 2022.№3.С.76-87

Віртуальні. В.В. Віртуальні активи крізь призму вітчизняної практики : ризикоорієнтованість та імплентація. -Фінанси України.2022.№3.С.76-87

Хвесик.М.А. Екосистемні платежі як інструмент реалізації екосистемного підходу в управлінні природокористування. Економіка України. -2022.№10 С.76-92

Варналій.З.С. Міграційна безпека держави як основа збереження і розвитку інтелектуального капіталу економіки України. — Економіка України. 2022.№9. С.3-20

Клименко.К.В. Підходи до оцінки наслідків повномасштабної російської агресії та приоритети фінансового забезпечення повоєнного відновлення в Україні. -Фінанси України2022. №9.С.53-78